Historia pary nr 46
Edward Buczkowski -Roman Zabłocki

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 1 NS +90 89.2
2 NS +750 99.9
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 3 NS -50 10.7
4 NS +620 62.9
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 5 NS +670 92.8
6 NS -200 76.7
- 7 NS średnia 50.0
8 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 9 NS -130 21.4
10 NS +660 87.5

Wynik 64.1
+/- 3.5
Razem 67.6