Historia pary nr 48
Stefan Masternak -Marek Piechociński

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
- 1 NS średnia 50.0
2 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 3 NS -50 10.7
4 NS +620 62.9
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 5 NS +100 39.2
6 NS -100 91.0
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 7 NS -620 26.7
8 NS -420 75.0
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 9 NS +200 83.9
10 NS +630 33.9

Wynik 52.3
+/- 2.0
Razem 54.3