Historia pary nr 5
Zenon Gania -Grzegorz Adamek

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tomasz Klimczak -Artur Wójcik 1 NS -110 48.2
2 NS +130 88.8
Bohdan Mazur -Jerzy Wiszniewski 3 NS +80 21.4
4 NS +990 99.9
Ryszard Pałasz -Andrzej Witkowski 5 NS +120 60.7
6 NS -200 76.7
Maciej Boczek -Jerzy Ignyś 7 NS -620 26.7
8 NS -150100.0
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 9 NS -50 50.0
10 NS +650 60.7

Wynik 63.3
+/- 0.0
Razem 63.3