Historia pary nr 57
Mirosław Małecki -Paweł Małecki

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Janik -Henryk Duszyński 1 NS +50 75.0
2 NS +100 64.8
Tomasz Baranowski -Ireneusz Malczewski 3 NS +110 33.9
4 NS -200 0.0
Andrzej Aleksandrzak -Janusz Kościelny 5 NS +50 26.7
6 NS -500 50.0
Piotr Cieślik -Artur Kosakiewicz 7 NS +100 66.0
8 NS -460 26.7
Arkadiusz Dąbrowski -Jacek Ordziniak 9 NS +500 100.0
10 NS +650 60.7

Wynik 50.4
+/- 0.0
Razem 50.4