Historia pary nr 10
Marcin Pędziński -Piotr Walczak

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 11 EW -200 21.4
12 EW +200 85.7
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 13 EW -600 57.1
14 EW +110 78.5
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 15 EW -600 10.7
16 EW +100 96.4
- 17 EW średnia 50.0
18 EW średnia 50.0
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 19 EW +300 85.7
20 EW +140 35.7

Wynik 57.1
+/- 2.0
Razem 59.1