Historia pary nr 11
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Latanowicz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dariusz Pannek -Mirosław Powązka 11 EW -110 92.8
12 EW +300 96.4
Stefan Masternak -Marek Piechociński 13 EW -620 39.2
14 EW -50 28.5
Andrzej Bakota -Ireneusz Szulc 15 EW -600 10.7
16 EW -90 32.1
Paweł Szczygieł -Michał Hoffmann 17 EW +140 83.9
18 EW +500100.0
Edward Buczkowski -Roman Zabłocki 19 EW +50 35.7
20 EW +150 48.2

Wynik 56.7
+/- 0.0
Razem 56.7