Historia pary nr 17
Mieczysław Magott -Ireneusz Kmiecik

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Szczygieł -Michał Hoffmann 11 EW -130 80.3
12 EW -600 14.2
Edward Buczkowski -Roman Zabłocki 13 EW +100 98.2
14 EW +110 78.5
Dariusz Pannek -Mirosław Powązka 15 EW -750 0.0
16 EW -120 8.9
Stefan Masternak -Marek Piechociński 17 EW +170100.0
18 EW +140 60.7
Andrzej Bakota -Ireneusz Szulc 19 EW +730 96.4
20 EW +150 48.2

Wynik 58.5
+/- 0.0
Razem 58.5