Historia pary nr 2
Zbigniew Bera -Andrzej Kaźmierczak

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 11 EW -150 55.3
12 EW +100 55.3
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 13 EW -140 89.2
14 EW +110 78.5
- 15 EW średnia 50.0
16 EW średnia 50.0
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 17 EW +140 83.9
18 EW -50 42.8
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 19 EW +110 69.6
20 EW -100 19.6

Wynik 59.4
+/- 2.3
Razem 61.8