Historia pary nr 29
Tomasz Klimczak -Artur Wójcik

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tadeusz Grobys -Włodzimierz Grobys 11 EW -170 35.7
12 EW +100 55.3
Mateusz Andrzejewski -Andrzej Kaczorowski 13 EW -620 39.2
14 EW +50 46.4
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 15 EW -600 10.7
16 EW +50 67.8
Mirosław Małecki -Paweł Małecki 17 EW +50 41.0
18 EW +490 94.6
Zofia Mikołajczyk -Ewa Mielcarzewicz 19 EW +140 76.7
20 EW +200 73.2

Wynik 54.1
+/- 0.0
Razem 54.1