Historia pary nr 40
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Grzesiak -Kazimierz Macioszczyk 11 NS +150 44.6
12 NS +600 85.7
Roman Mączkowski -Romuald Mroziński 13 NS +650 89.2
14 NS -110 21.4
Krzysztof Szymczak -Sławomir Maciejewski 15 NS -300 3.5
16 NS -100 3.5
Zbigniew Bera -Andrzej Kaźmierczak 17 NS -140 16.0
18 NS +50 57.1
Marcin Pędziński -Piotr Walczak 19 NS -300 14.2
20 NS -140 64.2

Wynik 40.0
+/- 0.0
Razem 40.0