Historia pary nr 41
Bogdan Zadura -Bożena Lipińska

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ireneusz Pawlak -Bogdan Rak 11 EW -130 80.3
12 EW +100 55.3
Adam Duchnik -Remigiusz Kaźmierczak 13 EW -630 23.2
14 EW +110 78.5
Tomasz Freitag -Piotr Kobyłka 15 EW -300 37.5
16 EW +50 67.8
Małgorzata Kusiak -Michał Zimniewicz 17 EW +140 83.9
18 EW +460 89.2
Zenon Gania -Grzegorz Adamek 19 EW +50 35.7
20 EW +150 48.2

Wynik 60.0
+/- 0.0
Razem 60.0