Historia pary nr 48
Stefan Masternak -Marek Piechociński

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mirosław Drabczyński -Andrzej Wójtowicz 11 NS +130 19.6
12 NS+1160 100.0
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Latanowicz 13 NS +620 60.7
14 NS +50 71.4
Leszek Budulak -Jacek Młyńczyk 15 NS +600 89.2
16 NS +120 91.0
Mieczysław Magott -Ireneusz Kmiecik 17 NS -170 0.0
18 NS -140 39.2
Honorata Rzepecka -Iwona Puschman 19 NS +120 89.2
20 NS -110 67.8

Wynik 62.8
+/- 0.0
Razem 62.8