Historia pary nr 49
Tomasz Antczak -Tomasz Felczak

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zenon Gania -Grzegorz Adamek 11 EW -140 71.4
12 EW +100 55.3
Ireneusz Pawlak -Bogdan Rak 13 EW -620 39.2
14 EW -110 8.9
Adam Duchnik -Remigiusz Kaźmierczak 15 EW -250 46.4
16 EW -120 8.9
Tomasz Freitag -Piotr Kobyłka 17 EW +140 83.9
18 EW -500 0.0
Małgorzata Kusiak -Michał Zimniewicz 19 EW +50 35.7
20 EW -100 19.6

Wynik 36.9
+/- 0.0
Razem 36.9