Historia pary nr 5
Zenon Gania -Grzegorz Adamek

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tomasz Antczak -Tomasz Felczak 11 NS +140 28.5
12 NS -100 44.6
Marek Górny -Łukasz Kaczmarek 13 NS +600 42.8
14 NS -110 21.4
Maciej Pilecki -Grzegorz Krawczyk 15 NS -100 33.9
16 NS +90 67.8
Jolanta Sławenta -Józef Sławenta 17 NS -140 16.0
18 NS +200 92.8
Bogdan Zadura -Bożena Lipińska 19 NS -50 64.2
20 NS -150 51.7

Wynik 46.4
+/- 0.0
Razem 46.4