Historia pary nr 53
Jerzy Ofierski -Tomasz Dorobek

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Krakowiak -Adam Suracki 11 NS +200 78.5
12 NS -200 14.2
Przemysław Machowczyk -Ryszard Olenderek 13 NS +200 26.7
14 NS +50 71.4
Grzegorz Więcek -Marek Więcek 15 NS +500 75.0
16 NS +90 67.8
Adam Kielichowski - 17 NS -110 41.0
18 NS +50 57.1
Jan Pędziński -Jan Staniewicz 19 NS -140 23.2
20 NS -600 14.2

Wynik 46.9
+/- 0.0
Razem 46.9