Historia pary nr 55
Stanisław Janik -Andrzej Mazurek

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Przemysław Machowczyk -Ryszard Olenderek 11 NS +150 44.6
12 NS -100 44.6
Grzegorz Więcek -Marek Więcek 13 NS +170 17.8
14 NS -50 53.5
Adam Kielichowski - 15 NS -100 33.9
16 NS +90 67.8
Jan Pędziński -Jan Staniewicz 17 NS -50 58.9
18 NS +150 85.7
Andrzej Krakowiak -Adam Suracki 19 NS +140 96.4
20 NS -150 51.7

Wynik 55.5
+/- 0.0
Razem 55.5