Historia pary nr 57
Mirosław Małecki -Paweł Małecki

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ryszard Pałasz -Andrzej Witkowski 11 NS +100 1.7
12 NS +140 67.8
Maciej Boczek -Jerzy Ignyś 13 NS +650 89.2
14 NS -110 21.4
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 15 NS -100 33.9
16 NS +120 91.0
Tomasz Klimczak -Artur Wójcik 17 NS -50 58.9
18 NS -490 5.3
Bohdan Mazur -Jerzy Wiszniewski 19 NS +140 96.4
20 NS -600 14.2

Wynik 48.0
+/- 0.0
Razem 48.0