Historia pary nr 59
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Maciej Boczek -Jerzy Ignyś 11 NS +150 44.6
12 NS -200 14.2
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 13 NS +620 60.7
14 NS -100 46.4
Tomasz Klimczak -Artur Wójcik 15 NS +600 89.2
16 NS -50 32.1
Bohdan Mazur -Jerzy Wiszniewski 17 NS +50 76.7
18 NS +50 57.1
Ryszard Pałasz -Andrzej Witkowski 19 NS -300 14.2
20 NS -170 35.7

Wynik 47.1
+/- 0.0
Razem 47.1