Historia pary nr 9
Małgorzata Kusiak -Michał Zimniewicz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Górny -Łukasz Kaczmarek 11 NS +120 10.7
12 NS -100 44.6
Maciej Pilecki -Grzegorz Krawczyk 13 NS +650 89.2
14 NS -110 21.4
Jolanta Sławenta -Józef Sławenta 15 NS -110 16.0
16 NS -100 3.5
Bogdan Zadura -Bożena Lipińska 17 NS -140 16.0
18 NS -460 10.7
Tomasz Antczak -Tomasz Felczak 19 NS -50 64.2
20 NS +100 80.3

Wynik 35.7
+/- 0.0
Razem 35.7