Historia pary nr 21
Bogna Latowska -Micha Kanikowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Katarzyna Dufrat -ukasz Gawe 1 NS4P W C9 = -420 55.00
2 NS4C E K6 +1 -450 75.00
Lidia Wilczak -Waldemar Kozielewski 3 NS1NT S C3 = +90 50.00
4 NS3P W TK -1 +100 15.88
Hanna Burek -Kazimierz ebrowski 5 NS2C N P3 +2 +170 95.00
6 NS1NT N C6 +1 +120 80.00

Wynik 61.81
+/- 0.00
Razem 61.81