Historia pary nr 22
Lidia Wilczak -Waldemar Kozielewski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin Woniak 1 EW3Px W C9 +1 +630 92.50
2 EW3NT E P7 = +400 5.00
Bogna Latowska -Micha Kanikowski 3 EW1NT S C3 = -90 50.00
4 EW3P W TK -1 -100 84.13
Danuta Kazmucha -Marcin Pdziski 5 EW -130 32.50
6 EW2P S TA = -110 40.00

Wynik 50.69
+/- 0.00
Razem 50.69