Historia pary nr 27
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 1 NS3P W T2 +1 -170 82.50
2 NS4C E P7 +1 -450 75.00
Marta Machaliska -Micha Nowosadzki 3 NS1NT S C3 +1 +120 95.00
4 NS3T S PA +2 +150 44.75
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 5 NS3K S C4 +1 +130 67.50
6 NS2P S TA = +110 60.00

Wynik 70.79
+/- 0.00
Razem 70.79