Historia pary nr 29
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 1 EW3P W T2 +1 +170 17.50
2 EW4C E P7 +1 +450 25.00
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 3 EW1NT S C3 = -90 50.00
4 EW5Tx S TA = -750 8.00
Monika Weber -Piotr opusiewicz 5 EW2K N KW +3 -150 15.00
6 EW3C E P4 -2 -200 10.00

Wynik 20.92
+/- 0.00
Razem 20.92