Historia pary nr 30
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 1 EW4Px W C9 = +590 82.50
2 EW5C E P7 +1 +480 52.50
Monika Weber -Piotr opusiewicz 3 EW1NT S P3 = -90 50.00
4 EW3T S PA +2 -150 55.25
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 5 EW3K S C4 +1 -130 32.50
6 EW2P S TA = -110 40.00

Wynik 52.13
+/- 0.00
Razem 52.13