Historia pary nr 35
Joanna Sroka -Andrzej Witkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki 1 EW4Cx N P8 -3 +500 72.50
2 EW4C E P7 +1 +450 25.00
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 3 EW1NT S P3 = -90 50.00
4 EW3T S PA +2 -150 55.25
Olga Jackiewicz -Ryszard Konopka 5 EW3Tx W K8 -1 -100 55.00
6 EW2P S C8 = -110 40.00

Wynik 49.63
+/- 0.00
Razem 49.63