Historia pary nr 36
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 1 EW3P W C10 +1 +170 17.50
2 EW4C E P7 +2 +480 52.50
Olga Jackiewicz -Ryszard Konopka 3 EW -90 50.00
4 EW3P W TK -1 -100 84.13
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki 5 EW3P E CA -1 -50 67.50
6 EW2C E P8 -1 -100 62.50

Wynik 55.69
+/- 0.00
Razem 55.69