Historia pary nr 11
Halina wich -Zbigniew Piwowoski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki 7 EW2NT S K8 -1 +100 60.00
8 EW2NT W T8 -4 -200 0.00
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 9 EW3NT E CW +2 +660 100.00
10 EW3NT S C6 -2 +200 80.00
Olga Jackiewicz -Ryszard Konopka 11 EW1NT N P4 +1 -120 85.00
12 EW4C E K6 -3 -150 0.00

Wynik 54.17
+/- 0.00
Razem 54.17