Historia pary nr 12
Jolanta Jacoszek -Marek Bukowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 7 EW2P N KD = -110 32.50
8 EW +110 85.00
Olga Jackiewicz -Ryszard Konopka 9 EW3NT E C5 +1 +630 87.50
10 EW2Px E C8 = +670 95.00
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki 11 EW1NT N P6 +2 -150 40.00
12 EW1NT E P8 +1 +120 67.50

Wynik 67.92
+/- 0.00
Razem 67.92