Historia pary nr 17
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Barbara Radomska -Jan Sadowski 7 EW3NT S K8 -2 +200 87.50
8 EW2NT W T5 -2 -100 20.00
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 9 EW4P E K4 = +620 72.50
10 EW3T S C4 -1 +100 37.50
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 11 EW1NT S P6 +2 -150 40.00
12 EW3T E T5 -1 -50 22.50

Wynik 46.67
+/- 0.00
Razem 46.67