Historia pary nr 26
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Zofia Mikoajczyk -Aleksander Nowakowski 7 NS2C S K8 = +110 67.50
8 NS2NT W T5 -2 +100 80.00
Ewa Mielcarzewicz -Stanisaw Janik 9 NS3NT E C6 = -600 57.50
10 NS2P W CK +1 -140 40.00
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 11 NS1NT N P6 +2 +150 60.00
12 NS1NT E P7 +1 -120 32.50

Wynik 56.25
+/- 0.00
Razem 56.25