Historia pary nr 32
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jolanta Jacoszek -Marek Bukowski 7 NS2P N KD = +110 67.50
8 NS -110 15.00
Halina wich -Zbigniew Piwowoski 9 NS3NT E CW +2 -660 0.00
10 NS3NT S C6 -2 -200 20.00
Piotr Busse -Grayna Busse 11 NS1NT N P6 +2 +150 60.00
12 NS2Px S TA -2 -500 5.00

Wynik 27.92
+/- 0.00
Razem 27.92