Historia pary nr 4
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Monika Weber -Piotr opusiewicz 7 EW1NT S P6 +1 -120 22.50
8 EW2Px E K9 -1 -100 20.00
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 9 EW3NT E C4 = +600 42.50
10 EW +90 25.00
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 11 EW1NT N P6 +2 -150 40.00
12 EW1NT E P7 +1 +120 67.50

Wynik 36.25
+/- 0.00
Razem 36.25