Historia pary nr 5
Ewa Mielcarzewicz -Stanisaw Janik

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 7 EW3NT S K8 -2 +200 87.50
8 EW1Px E CA +1 +260 100.00
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 9 EW3NT E C6 = +600 42.50
10 EW2P W CK +1 +140 60.00
Monika Weber -Piotr opusiewicz 11 EW1NT N P6 +2 -150 40.00
12 EW2P S K4 -1 +100 52.50

Wynik 63.75
+/- 0.00
Razem 63.75