Historia pary nr 6
Zofia Mikoajczyk -Aleksander Nowakowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 7 EW2C S K8 = -110 32.50
8 EW2NT W T5 -2 -100 20.00
Monika Weber -Piotr opusiewicz 9 EW3NT E C6 = +600 42.50
10 EW2Px E P10 +2 +1070 100.00
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 11 EW1NT N P6 +2 -150 40.00
12 EW1NT E P7 +1 +120 67.50

Wynik 50.42
+/- 0.00
Razem 50.42