Historia pary nr 7
Magorzata Pasternak -Zbigniew Sawicki

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin Woniak 7 EW3NT S CD -3 +300 97.50
8 EW2P E P4 -2 -100 20.00
Bogna Latowska -Micha Kanikowski 9 EW3NT E C6 = +600 42.50
10 EW +140 60.00
Danuta Kazmucha -Marcin Pdziski 11 EW1NT N P6 +2 -150 40.00
12 EW1NT N TW -2 +200 90.00

Wynik 58.33
+/- 0.00
Razem 58.33