Historia pary nr 9
Alicja Stefanowska -Piotr Tyranowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Danuta Kazmucha -Marcin Pdziski 7 EW3NT S T4 -1 +100 60.00
8 EW1NT S PD = -90 37.50
Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin Woniak 9 EW3NT E C6 = +600 42.50
10 EW3NT S KW -2 +200 80.00
Bogna Latowska -Micha Kanikowski 11 EW2NTx W KW = +490 100.00
12 EW1NT E P7 +2 +150 82.50

Wynik 67.08
+/- 0.00
Razem 67.08