Historia pary nr 1
Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Monika Weber -Piotr opusiewicz 13 NS4P N TD +1 +650 60.00
14 NS4C N T3 -3 -150 0.00
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 15 NS2C N P5 = +110 72.50
16 NS2P N C7 +1 +140 52.50
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 17 NS4Cx S K5 -2 -300 5.00
18 NS3C E PA -1 +50 45.00

Wynik 39.17
+/- 0.00
Razem 39.17