Historia pary nr 11
Halina wich -Zbigniew Piwowoski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 13 EW4P S KA +1 -650 40.00
14 EW3T E C5 +1 +130 92.50
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 15 EW2Cx N K3 = -670 0.00
16 EW1P N C7 +3 -170 5.00
Marta Machaliska -Micha Nowosadzki 17 EW4T E P4 -2 -100 25.00
18 EW4C E PA = +420 80.00

Wynik 40.42
+/- 0.00
Razem 40.42