Historia pary nr 17
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Hanna Burek -Kazimierz ebrowski 13 EW5P N TD = -650 40.00
14 EW1NT E P2 +1 +120 80.00
Katarzyna Dufrat -ukasz Gawe 15 EW2C S P5 = -110 27.50
16 EW3P N C7 = -140 47.50
Lidia Wilczak -Waldemar Kozielewski 17 EW4Px W C2 -1 -100 25.00
18 EW4C E PK = +420 80.00

Wynik 50.00
+/- 0.00
Razem 50.00