Historia pary nr 18
Anna Gutowska -Janusz wider

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Katarzyna Dufrat -ukasz Gawe 13 EW4P S C3 +1 -650 40.00
14 EW1P S K3 = -80 22.50
Lidia Wilczak -Waldemar Kozielewski 15 EW1NT E C8 -1 -50 65.00
16 EW2P N C9 +2 -170 5.00
Hanna Burek -Kazimierz ebrowski 17 EW3T E C6 -1 -50 42.50
18 EW4C E PA -2 -100 25.00

Wynik 33.33
+/- 0.00
Razem 33.33