Historia pary nr 25
Monika Weber -Piotr opusiewicz

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik 13 EW4P N TD +1 -650 40.00
14 EW4C N T3 -3 +150 100.00
Anna Kuleszcz -Tomasz Libich 15 EW1NT E C8 -1 -50 65.00
16 EW2T W PD = +90 97.50
Grayna Jarosawska -Leszek Zembrowski 17 EW2P W C2 +1 +140 72.50
18 EW4C E PA -2 -100 25.00

Wynik 66.67
+/- 0.00
Razem 66.67