Historia pary nr 26
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Kuleszcz -Tomasz Libich 13 EW4P S T9 +1 -650 40.00
14 EW3T E CW = +110 62.50
Grayna Jarosawska -Leszek Zembrowski 15 EW1NT E C8 -1 -50 65.00
16 EW3T W PD -1 -100 85.00
Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik 17 EW4Cx S K5 -2 +300 95.00
18 EW3C E PA -1 -50 55.00

Wynik 67.08
+/- 0.00
Razem 67.08