Historia pary nr 26
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 19 EW4P E TK = +620 60.00
20 EW3K W PD -2 -200 10.00
Joanna Sroka -Andrzej Witkowski 21 EW4NTx N KA -1 +200 75.00
22 EWPAS 4 pasy 27.50
Sonia Lobert -Andrzej Aleksandrzak 23 EW3NT N KD +2 -660 62.50
24 EW3NT E P10 +2 +460 67.50

Wynik 50.42
+/- 0.00
Razem 50.42