Historia pary nr 35
Joanna Sroka -Andrzej Witkowski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 19 NS4C W TA +1 -650 7.50
20 NS1NT W PD = -90 60.00
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 21 NS4NTx N KA -1 -200 25.00
22 NSPAS 4 pasy 72.50
Monika Weber -Piotr opusiewicz 23 NS3NT N KD +3 +690 85.00
24 NS1NT E P10 +4 -210 75.00

Wynik 54.17
+/- 0.00
Razem 54.17