Historia pary nr 8
Anna Nosalska -Jacek Kostur

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Gutowska -Janusz wider 19 EW4P E TK = +620 60.00
20 EW2K W C5 = +90 40.00
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 21 EW5Px S K7 -1 +200 75.00
22 EW1NT W K4 +1 +120 50.00
Anna Sarniak -Krzysztof Jassem 23 EW3NT N KD +3 -690 15.00
24 EW3K W T3 +2 +150 15.00

Wynik 42.50
+/- 0.00
Razem 42.50