Historia pary nr 10
Piotr Busse -Grayna Busse

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Monika Weber -Piotr opusiewicz 25 NS2C N P7 -2 -100 22.50
26 NS2T W PA -1 +100 75.00
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 27 NS3NT E CW -1 +50 55.00
28 NS4P N T10 +1 +650 85.00
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 29 NS3T S KA +1 +130 90.00
30 NS5NT W KD -1 +50 85.00

Wynik 68.75
+/- 0.00
Razem 68.75