Historia pary nr 12
Jolanta Jacoszek -Marek Bukowski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 25 NS2Px S T2 -1 -100 22.50
26 NS3NT W C5 +1 -630 0.00
Monika Weber -Piotr opusiewicz 27 NS3NT E CW -1 +50 55.00
28 NS4P N K8 +1 +650 85.00
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 29 NS1P S KA = +80 45.00
30 NS6C W KD -1 +50 85.00

Wynik 48.75
+/- 0.00
Razem 48.75