Historia pary nr 16
Anna Sarniak -Krzysztof Jassem

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Olga Jackiewicz -Ryszard Konopka 25 NS3NT W P7 -2 +200 75.00
26 NS2NT W C2 +2 -180 17.50
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki 27 NS3K E CW +1 -130 10.00
28 NS1C S P5 +3 +170 32.50
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 29 NS3P S KK -1 -100 37.50
30 NS6C E T2 -1 +50 85.00

Wynik 42.92
+/- 0.00
Razem 42.92