Historia pary nr 18
Anna Gutowska -Janusz wider

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 25 NS4K E PK -3 +300 100.00
26 NS2K W PA = -90 52.50
Olga Jackiewicz -Ryszard Konopka 27 NS3NT E CW -1 +50 55.00
28 NS2K W PA -1 +50 10.00
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki 29 NS2K W P6 +1 -110 22.50
30 NS5C W T2 = -450 57.50

Wynik 49.58
+/- 0.00
Razem 49.58