Historia pary nr 37
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Lidia Wilczak -Waldemar Kozielewski 25 EW2NT W C3 +1 +150 87.50
26 EW2NT W C5 +2 +180 82.50
Hanna Burek -Kazimierz ebrowski 27 EW3NT W CA -1 -50 45.00
28 EW2P S T7 +1 -140 85.00
Katarzyna Dufrat -ukasz Gawe 29 EW3T N K9 +1 -130 10.00
30 EW3Kx S C3 -5 +1100 97.50

Wynik 67.92
+/- 0.00
Razem 67.92